Prefabricerade modulhus eller arkitektritade lösvirkeshus? Skilda handläggarideal inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Författare

  • Katarina Hollertz Hollertz Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
  • Ylva Wallinder Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
  • Kerstin Jacobsson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Nyckelord:

Frontlinjebyråkrati, handläggare, handläggarideal, klientkonstruktion, välfärdsbyråkrati

Abstract

Artikeln analyserar handläggares syn på ”ett väl utfört arbete” i två välfärdsbyråkratier: Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Artikeln jämför respektive myndighets handläggarideal och tillhörande strategier
i handläggningen av klientärenden. De skilda handläggaridealen gestaltas med hjälp av en husbyggarmetafor: prefabricerade modulhus där standardisering och centrala processer är viktiga för ett väl utfört arbete (Försäkringskassan), och arkitektritade lösvirkeshus där anpassning till klienten och den lokala platsen är viktiga förutsättningar för det väl utfört arbetet (Arbetsförmedlingen). Analysen visar att klienten konstrueras olika i handläggningsprocessen utifrån de skilda handläggaridealen, där klienten antingen reduceras (Försäkringskassan) eller expanderas (Arbetsförmedlingen). Artikeln bidrar med en ökad förståelse för handläggaridealens konsekvenser för klientkonstruktionerna.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

— Uppdaterad 2021-06-23