Teori och empiri: analys av motstånd i ”Learning to labour”

Författare

  • Erik T. Valestrand Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Nyckelord:

arbete, gemenskap, klass, motstånd, skola

Abstract

Jag använder Paul Willis (1977) klassiska bok Learning to labour som illustrativt exempel för att dels belysa förhållandet mellan teori och empiri och dels belysa hur Willis porträtterar motstånd något ensidigt. Jag synliggör betydelsen av transparens vid presentation av empiriska bevis och illustrerar relationen mellan teori och empiri i praktiken. Genom att granska hur Willis tillskriver empiriska bevis mening i Learning to labour argumenterar jag för att motståndet är teoretiskt bundet till gemenskap eftersom ungdomarnas motståndshandling inte kan utföras utan att gemenskap föreligger.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2021-04-27 — Uppdaterad 2021-06-23