Förändrar skolans styrning och ledning arbetsmiljön? - Krav, inflytande och stöd i över- och underpresterande skolor

Författare

  • Pär Larsson Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
  • Jan Löwstedt Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Nyckelord:

arbetsmiljö, krav-kontrollmodellen, skolledning, skolor, styrning

Abstract

Artikeln undersöker den upplevda arbetsmiljö hos dagens lärare i relation till enkätdata från 1992 och 2012 som visar att lärare under denna period upplevt ökade krav, minskat inflytande och stöd i sina arbeten, vilket förklaras av den förändrade styrningen av skolan. Samma frågor om arbetsmiljön har under 2018 ställts till lärare vid åtta skolor. Resultatet pekar på en positiv utveckling jämför med 2012, men också på betydande skillnader mellan enskilda skolor och mellan över- och underpresterande skolor. Förklaringar till observerade
skillnader i upplevda arbetsförhållanden diskuteras utifrån skolspecifika förhållanden där skolledningen kommit att omfatta allt fler roller och funktioner.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2021-04-27 — Uppdaterad 2021-06-23