Frihetsbegreppet behövs i arbetslivsforskningen

Författare

  • Jonas Axelsson Fil dr Arbetsvetenskap, Karlstads universitet

Nyckelord:

Aakvaag, Blauner, frihet

Abstract

I denna debattartikel pekar jag på frihetsbegreppet som underutnyttjat i arbetslivsforskningen. Gunnar C. Aakvaags hittills relativt oanvända frihetstypologi är en intressant ingång till frihetstematiken, och i artikeln
presenterar jag centrala delar av hans resonemang. I samband med presentationen ”provkörs” också frihetstypologin mot Robert Blauners klassiska frihetsdiskussion.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2021-05-31