Arbetsmiljön i tillitsbaserad styrning och ledning - exempel från socialtjänsten

Författare

  • Wanja Astvik Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola https://orcid.org/0000-0001-7405-0025
  • Robert Larsson Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola
  • Jonas Welander Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola https://orcid.org/0000-0002-3946-2590

Nyckelord:

arbetsmiljö, arbetsvillkor, socialtjänsten, tillitsbaserad styrning, välfärdstjänstearbete

Abstract

Studiens syfte är att via fallstudier av socialtjänsten undersöka konkreta ledningspraktiker som kan sägas falla inom ramen för Tillitsdelegationens definition av tillitsbaserad styrning och ledning och som har betydelse för att åstadkomma hållbara arbetsmiljöer i välfärden. Analysen visar att hållbar arbetsmiljö via tillitsbaserad styrning och ledning kan kopplas till organisationens säkerställande av förmåga, integritet och hjälpvillighet. Konkreta ledningspraktiker för säkerställande och hållbar arbetsmiljö var uppdragsdialog, systemperspektiv, integrering av arbetsmiljö och verksamkvalitet samt långsiktig ekonomisk styrning. Genom att ledningen agerar tillitsvärdigt via säkerställande av tillitsvärdigheten hos dem som är satta att utföra arbetet närmast medborgarna, erhålls goda arbetsmiljöer.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2020-12-09