Gränslöst arbete? Flexibel arbetstid i äldreomsorgen

  • Lena Ede Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  • Ulla Rantakeisu Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.

Abstract

Rätten till heltid stöds av politiker och arbetsmarknadens parter för att undanröja det omfattande och ofrivilliga deltidsarbetet för äldreomsorgens personal. Arbetstidsmodeller med inslag av flexibel arbetstid möjliggör detta utan ökade kostnader för arbetsgivaren. För personalen innebär det att delar av såväl arbetstid som arbetsplats blir oförutsägbara. I studien analyseras följderna av denna omvandling ur arbetstagarperspektiv. Resultatet visar att priset för heltid är en organiserad osäkerhet med försämrade och oönskade arbetsvillkor.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-04