Arbetsmarknad & Arbetsliv är en tidskrift vars syfte är att sprida kunskap om förhållanden på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Tidskriften eftersträvar en god vetenskaplig kvalitet, en mångvetenskaplig bredd och vänder sig samtidigt till en vid läsekrets. Vid sidan av forskare är studenter på samtliga nivåer liksom övriga aktörer med intresse för arbetslivsfrågor viktiga målgrupper. A&A befinner sig på nivå 1 i Norwegian register of scientific journals and publishers och ingår i EBSCO's världsomspännande databas. A&A finansieras med stöd av Forte.

För att se antalet nedladdningar av artiklar per månad under senaste året, klicka på artikeltitel.

Meddelanden

Bästa kandidatuppsats och magisteruppsats i Arbetsvetenskap 2023

2024-05-23

Bästa kandidatuppsats i Arbetsvetenskap 2023 till minne av professor Ann Bergman

Vi har utsett Olivia Broströms och Sofia Larssons uppsats ”Det kanske funkar när man jobbar med maskiner, men det funkar inte när man jobbar med barn. En kvalitativ studie om förskolepersonals återhämtning” till bästa kandidatuppsats.

Bästa magisteruppsats i Arbetsvetenskap 2023 till minne av docent Tommy Isidorsson

Vi har utsett Sofia Skönblads uppsats ”Maybe it would be better if I was Swedish. En studie av internationella masterstudenter i Sverige och deras utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden” till bästa magisteruppsats.

Läs mer om Bästa kandidatuppsats och magisteruppsats i Arbetsvetenskap 2023