Nr 10 (2019): Gribshunden, Griffen, Gripen

cover or the journal with a photograph of a diver hovering over the Gribshunden wreck

Tema för det tionde numret är skeppsvraket Gribshunden, även kallat Griffen, Gripen
och Gripshunden, dess kontext och dansk-svenska kopplingar.

Centrum för Öresundsstudier (CORS), Lunds universitet, har i uppdrag att skapa nätverk, forska och sprida kunskap om Öresundsregionen, gränsstudier och regionstudier. Som ett led i detta arbete arrangerar Centrum för Öresundsstudier årligen flera workshops och seminarier. CORS bjuder in forskare till dessa för att diskutera angelägna frågor, forskningsansatser och forskningsresultat. Kunskap om de frågor som behandlas på dessa workshops och seminarier sprids genom CORS:s bokserie samt genom denna tidskrift, Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.

Publicerad: 2019-12-12

Helt nummer