Information för läsare

Gränsløs: med fokus på gränser, regioner och Öresund ges ut av Centrum för Öresundsstudier. Tidskriften riktar sig till forskare, men vänder sig även till studenter, opinionsbildare och en intresserad allmänhet.

Tidskriften, som kommer ut med ett till två nummer per år, är tematiskt uppbyggd. Varje nummer kretsar kring en bestämd fråga. Gränsløs är kvalitetsgranskad av ett redaktionsråd.