Furstar, nya skepp och början på det moderna

  • Johan Rönnby
Nyckelord: Gribshunden, Gripen, Griffen, Griffone, kravellskepp, Skeppsvrak, vrak, Kung Hans, Johan II, skeppsteknik, kravell, kravellteknik, Karack, trävrak, skeppsarkeologi, Mataró-modellen

Referenser

Adams, J. (2013). A Maritime Archaeology of Ships. Innovation and social change in medieval and early modern Europe. Oxford: Oxbow Books

Adams, J. & Rönnby, J. (1996). Furstens fartyg. Marinarkeologiska undersökningar av en renässanskravell. Stockholm: Sjöhistoriska museet

Adams, J. & Rönnby, J. (2013). One of His Majesty´s ’BesteKraffwells’. The wreck of an early carvelbuilt ship at Franska stenarna, Sweden. The International Journal of Nautical Archaeology 42 (1)

Adams, J. & Rönnby, J. (2019, in print). The consequences of new warships. Medieval to modern and our dialectical relation with things. In Rönnby, J. (ed.) On War on Board. Archaeological and Historical perspectives on Early Modern Maritime Violence and Warfare. Huddinge: Södertörn Academic Studies

Anderson, P. (1987). Den absoluta statens utveckling. Lund: A/Z förlag

Barfod, J. H. (1990). Flådens fødsel. København: Marinehistorisk Selskab

Einarsson, L. (2008). In navi nostra Griffone. Griffen i djupet. Blekingeboken 86. Karlskrona: Blekinge hembygdsförbunds förlag

Einarsson, L. & Gainsford, M. (2007). Rapport om 2006 års marinarkeologiska undersökningar av Skeppsvraket vid St. Ekö. Saxemara, Ronneby kommun, Blekinge län. Kalmar: Kalmar läns museum.

Eriksson, B. (2016). Monster. En världshistoria om det skrämmande. Stockholm: Natur & kultur

Eriksson, N. (2015). Skeppsarkeologisk analys. I Rönnby, J. (red.) Gribshunden (1495). Skeppsvrak vid Stora Ekön, Ronneby, Blekinge. Marinarkologiska undersökningar 2013–2015. Blekinge museum rapport 21. Blekinge museum/Södertörns högskola

Eriksson, N., Persson, T., Irskog, S., Rönnby, J., Sandekjer, M., Sjöblom, I. (2019). Gribshunden 1495. Medeltidens modernaste skepp. Karlskrona: Blekinge museum

Glete, J. (2000). Warfare at Sea. Maritime Conflicts and the Transformation of Europe. London: Routledge

Glete, J. (2002). War and the State in Early Modern Europe. Spain, the Dutch Republic and Sweden as fiscal-miltary states, 1500–1660. London: Routledge

Landström, B. (1964). Vägen till Indien. Upptäcktsresor till lands och sjöss från expeditionen till Punt 1493 f.Kr till upptäckten av Godahoppsudden 1488 e.Kr. Stockholm: Forum

Lavér, R. (2017). I gapet på Gribshunden (1495). Skulpturer och deras bildspråk under medeltiden. Kandidatuppsats i arkeologi, Stockholms universitet

Linderson, H. (2012). Dendrokronologisk analys av Ekö-vraket, Saxemara i Blekinge skärgård. Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, Rapport 2012:1

Machiavelli, N. (2019). Fursten. Stockholm: Modernista

Mandeville, J. (1484). Johannes von Montuilla Ritter. Reysen unde wanderschaff. Strassbourg: Johann Prüss

Mozejko, B. (2019). Peter von Danzig. The Story of a Great Carvel 1462-1475. The Northern World, Volume: 86. Leiden: Brill

Møller Jensen, J. (2007). Denmark and the crusades, 1400–1650. Leiden: Brill

Rönnby, J. (red.). (2015). Gribshunden (1495). Skeppsvrak vid Stora Ekön, Ronneby, Blekinge. Marinarkologiska undersökningar 2013–2015. Blekinge museum rapport 21. Blekinge museum/Södertörns

högskola

Rönnby, J & Sjöblom, I. (2015). Havsguden från Västervik. Om skeppet Neptunus och vasakungarnas nya stora kravlar. I Palm, V. (red.) Västerviks historia II. Västervik: Västerviks Museum

Sjöblom, I. (2015). Identifiering och historiska sammanhang. I Rönnby, J. (red.). Gribshunden (1495). Skeppsvrak vid Stora Ekön, Ronneby, Blekinge. Marinarkologiska undersökningar 2013–2015. Blekinge museum rapport 21. Blekinge museum/Södertörns högskola

Svanberg, J. & Qwarnström, A. (1998). Sankt Göran och draken. Stockholm: Rabén Prisma

Ullidtz, P. (2017). Medici, Columbus og kong Hans. Renaessance, Oppdagelserejser, Unionskonge. Köpenhamn: Books on Demand GmbH

Wallerstein, I. M. (2011 [1974]). The modern world-system 1. Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Berkeley, Calif.: University of California Press

Publicerad
2019-12-10