Om tidskriften

Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv ges ut av Centrum för Öresundsstudier. Tidskriften riktar sig till forskare, men vänder sig även till studenter, opinionsbildare och en allmänt intresserad allmänhet.


Tidskriften, som kommer ut med ett till två nummer per år, är tematiskt uppbyggd. Varje nummer kretsar kring en bestämd fråga. Gränsløs är kvalitetsgranskad av ett redaktionsråd.