Gribshunden – det sista drakskeppet?

Om skeppsarkitektur och symbolik mellan medeltid och nyare tid

Författare

  • Niklas Eriksson

Nyckelord:

Skeppsarkitektur, Gribshunden, Gripshunden, Gripen, Griffen, Griffon, Griffone, symbolik, stävfigur, galjonsfigur, senmedeltid, skulptur, fartygsdekoration, kung Olav, Olav Haraldsson, drakskepp, Sankt Olavs kappsegling, stävprydnad, Atonio di Pucci Pisanello, Pisanello, Anthonyrullen

Downloads

Publicerad

2019-12-10