Gribshunden – det sista drakskeppet?

Om skeppsarkitektur och symbolik mellan medeltid och nyare tid

  • Niklas Eriksson
Nyckelord: Skeppsarkitektur, Gribshunden, Gripshunden, Gripen, Griffen, Griffon, Griffone, symbolik, stävfigur, galjonsfigur, senmedeltid, skulptur, fartygsdekoration, kung Olav, Olav Haraldsson, drakskepp, Sankt Olavs kappsegling, stävprydnad, Atonio di Pucci Pisanello, Pisanello, Anthonyrullen

Referenser

Bennel, J. (2000). The Oared vessels. In Knighton, C. S.and D. M. Loades (eds) The Anthony Roll of Henry VIII’s Navy. Farnham: Routledge

De Meer, S. (2009).The Mataró-model. World’s oldest ship model yields its secrets. Maritime History, the scale model as reconstruction 7

Einarsson, L. (2016). Regalskeppet Kronan. Historia och arkeologi ur djupet. Lund: Historiska media

Eriksson, B. (2009). Bestiarium. En medeltida djurbok. Stockholm: Dialogos Förlag

Eriksson, N. (2014). Seglande halsgavelhus. Om skulpturer på flöjtskepp i Sverige och Nederländerna under tidigmodern tid. Historisk tidskrift, 134 (3)

Eriksson, N. (2015). Skeppsarkeologisk analys. I Rönnby, J. (red.) Gribshunden (1495), Skeppsvrak vid Stora Ekön, Marinarkeologisk undersökning 2013–2015. Blekinge museum rapport 2015:21

Eriksson, N. (2017) Riksäpplet. Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp. Lund: Nordic Academic Press

Eriksson, N. (2019a). Gribshunden. Vraget af kong Hans´skib. Skalk nr 2 Eriksson, N. (2019b). How large was Mars? An invesitgation of the dimensions of a legendary Swedish warship, 1563-64. The Mariner’s Mirror 105 (3)

Eriksson, N. (under utgivning, 2020). Maktanspråk snidade i trä. Skulpterad symbolik på 1600-talsskepp.

I Forssberg, A. M. (red) Skulpturerna på Vasa. En berättelse om makt. Stockholm: Vasamuseet

Falck, H. (1995 [1912]). Fornnordisk Sjöfart. Skärhamn: Båtdokgruppen

Glete, J. (1993). Navies and nations. Warships, navies and state building in Europe and America, 1500-1860. Vol. 1-2. Stockholm: Almqvist & Wiksell International

Glete, J. (2010). Swedish Naval Administration 1521-1721. Resource Flows and Organisational Capabilities. Brill: Leiden & Boston.

Kalmring, S. & Holmquist, L. (2018). The gleaming mane of the serpent. Antiquity 92 (363)

Knighton, C. S. & Loades, D. M. (eds) (2000). The Anthony Roll of Henry VIII’s Navy. Farnham: Routledge

Laughton, L. G. C. (2001 [1925]). Old Ship Figure-heads & Sterns. With which are Associated Galleries, Hancing-pieces, Catheads and Divers other matters that Concern the ”Grace and Counterance” of Old Sailing-ship. Mineola, New York: Dover Publications

Lavér, R. (2017). I gapet på Gribshunden. Skulpturer och deras bildspråk under medeltiden. Kandidatuppsats i arkeologi, Stockholms universitet

Lidén A. (2016). Sankt Olavs seglats i medeltida bild och legend. En bildpredikan i kyrkorummet. I Ekroll, Ö (red.) Helgenkongen St. Olav i kunsten. Trondheim: Museumsforlaget AS

Nerman, B. (1942). Skeppsstäven från Termonde i Belgien. Fornvännen 1942 (37)

Peters, A. (2013). Ship Decoration 1630-1780. South Yorkshire: Seaforth

Pett, P. & Perrin, W. G. (1918). The autobiography of Phineas Pett. London: Navy Records Society

Pulvertaft, D. (2016). The Figurehead/Badge of the Mary Rose 1510–45. The Mariner’s Mirror 102 (3)

Redding, B. W. D. (2018). A Ship ’For Which Great Neptune Raves’ The Sovereign of the Seas, laCouronne and seventeenth-century international competition over warship design. The Mariner’s Mirror 104 (4)

Sjöblom, I. (2015). Identifiering och historiskt sammanhang. I Rönnby, J. (red.) Gribshunden (1495). Skeppsvrak vid Stora Ekön, Ronneby, Blekinge. Marinarkeologiska undersökningar 2013–2015. MARIS Södertörns högskola/Blekinge museum 2015 (12)

Soop, H. (1978). Regalskeppet Wasa. Skulpturer. Stockholm: Liber

Soop, H. (2007). Flytande palats. Utsmyckning av äldre svenska örlogsfartyg. Stockholm: Signum

Springmann, M-J. (2018). The Schlüsselfeld ship model from 1503, Nürnberg, is the focus of profound changes in shipping and seafaring on the eve of early modern times in northern Europé. In Domzal, R. & Ciemińska, A. (eds) Opus Opificem Probat. Commemorative book dedicated to Jerzy Litwin. Gdansk: PMM Gdansk

Strinnholm, A. M. (1836). Svenska folkets historia från äldsta till närwarande tider. Andra bandet. Stockholm: Johan Hörberg

Sturlasson, S. (1919). Norges konungasagor. Första delen. Lund: C. W. K. Gleerups förlag

Sturlasson, S. (1922). Norges konungasagor. Andra delen. Lund: C. W. K. Gleerups förlag

Sturlasson, S. (2018). Nordiska kungasagor. Del 2. Olav den heliges saga. Göteborg: Anthropos

Publicerad
2019-12-10