Arkiv

 • Tidskriftens omslag med ett collage av fotografier där hästar, oxar och grisar tittar in i kameran.

  Djuren! Våra moraliska och nationella gränser
  Nr 11 (2021)

  Tema för det elfte numret är djurs och människors gränser, både ur nationella och moraliska perspektiv.

  För att kunna se videon i artikeln ”Hestens formsprog - middelalderens kampvogn!” av Joakim Løvgren behöver du antingen ladda ner PDF-dokumentet och öppna det i programmet Adobe Acrobat, eller gå direkt till videon på YouTube: www.youtube.com/watch?v=GE0l9uUfXcQ

  Om du vill använda tillgänglighetsverktyg, som t.ex. att få texten uppläst och bilderna beskrivna i text, behöver du ladda ner PDF-dokumenten och öppna dem i programmet Adobe Acrobat.

 • cover or the journal with a photograph of a diver hovering over the Gribshunden wreck

  Gribshunden, Griffen, Gripen
  Nr 10 (2019)

  Tema för det tionde numret är skeppsvraket Gribshunden, även kallat Griffen, Gripen
  och Gripshunden, dess kontext och dansk-svenska kopplingar.

  Centrum för Öresundsstudier (CORS), Lunds universitet, har i uppdrag att skapa nätverk, forska och sprida kunskap om Öresundsregionen, gränsstudier och regionstudier. Som ett led i detta arbete arrangerar Centrum för Öresundsstudier årligen flera workshops och seminarier. CORS bjuder in forskare till dessa för att diskutera angelägna frågor, forskningsansatser och forskningsresultat. Kunskap om de frågor som behandlas på dessa workshops och seminarier sprids genom CORS:s bokserie samt genom denna tidskrift, Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.

 • Flykt
  Nr 8 (2017)

 • Kønsgränser
  Nr 6 (2016)

 • Cykelkulturer
  Vol 4 (2014)