Sjökatastrofer och blodbad

En essä om historia och minneskultur

Författare

  • Björn Magnusson Staaf

Nyckelord:

Historiefilosofi, Historiebruk, källkritik, Gribshunden, Gripen, Griffen, Griffone, Gripshunden, Skeppsvrak, Maktspel, Kung Hans, Sten Sture den äldre, Kalmarunionen, Hansan, Ronneby, Kulturarv, kulturarvsforskning, Karack, Ronneby blodbad, nordiska sjuårskriget, Fredrik II, Erik XIV, nordisk union, minneskultur, reformationen, heraldik, vapensköld, kunglig vapensköld, Kulturella minnen, Kommunikativa minnen, historieanalys, minnesinstitutioner, galjonsfigur, danska kungahuset, kulturarvsattraktion, nationsgräns, Sverige, Danmark, nationell självbild, nationell självförståelse

Referenser

Assmann, A. (2009). Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: Verlag C.H. Beck

Assmann, J. (2007). Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in Frühen Hochkulturen. München: Verlag C.H. Beck

Blekinge Museum. Ronneby Blodbad http://www.blekingemuseum.se/pages/206 [hämtad 2019-10-30]

Grimberg, C. (1926). Svenska folkets underbara öden. II Äldre Vasatiden. Stockholm: Norstedts förlag

Harrison, D. & Eriksson, B. (2010). Sveriges historia 1350-1600. Stockholm: Norstedts förlag

Lowenthal, D. (1985). The Past is a Foregin Country. Cambridge: Cambridge University Press

Lowenthal, D. (2015). The Past is a Foregin Country . Revisited. Cambridge: Cambridge University Press

Magnusson Staaf, B. (1999). Två scener. Europa och Norden. I Magnusson Staaf, B., Reisnert, A., Björklund, E. (red.) Malmös möte med renässansen. Malmö: Malmö Museer

Odhner, C. T. (1935). Lärobok i fäderneslandets historia. Stockholm: Norstedts förlag

von Ranke, L. (2015). Geschichten der Romanischen und Germanischen Völker von 1494-1514. Paderborn: Salzwasser verlag

Rönnby, J. (2019). Furstar, nya skepp och början på det moderna. Gränsløs 10

Ronneby kommun. Ronnebys historia. https://www.ronneby.se/sidowebbplatser/visitronneby/omronneby/ronnebys-historia.html [hämtad 2019-10-30]

Sydöstran. (2017). Vill hedra dödsoffer med minnesmärke. 17 december. http://www.sydostran.se/ronneby/vill-ha-minnesmarke-for-blodbadet/ [hämtad 2019-10-30]

Wittendorff, A. (1989). På Guds og Herskabs nåde. I Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie band 7 1500-1600. Köpenhamn: Nordisk Forlag A/S & Politikens Forlag

Åberg, N. (1951). Skapande fantasi. En studie över intuitionens natur. Stockholm: Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag

Downloads

Publicerad

2019-12-10