Teknikutveckling och arbetsmiljörättslig reglering

Författare

DOI:

https://doi.org/10.58236/aa.24815

Nyckelord:

arbetsmiljörätt, omställning, teknikutveckling

Abstract

Implementering av avancerad teknik i företag ställer krav på arbetstagares omställningsförmåga. Arbetsmiljörättslig reglering ska stödja omställningsprocesser så att en god arbetsmiljö uppnås. I artikeln redovisas arbetsmiljörättsliga bestämmelser som aktualiseras i samband med ett företags omställningsarbete. Artikeln innehåller resultatet av en empirisk studie om hur den arbetsmiljörättsliga regleringen fungerar i praktiken när ett företag planerar att implementera avancerad teknologi i produktionsprocessen med konsekvenser för arbetstagarnas arbetsmiljö. Den rättsliga regleringen värderas dels ur ett rättssäkerhetsperspektiv, vilket innebär att den rättsliga regleringen ska uppfylla krav på att vara begriplig, förutsebar och likabehandlande, dels om regleringen stödjer eller motverkar omställningsprocesser i företag.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2023-04-21