Arbetsattityder vid milleniumskiftet

Generell mental förmåga och arbetstrivsel mot bakgrund av yrkesnivå och yrkesområde

Författare

DOI:

https://doi.org/10.58236/aa.24446

Nyckelord:

arbetstrivsel, generell mental förmåga, yrkesnivå, yrkesområde

Abstract

Föreliggande studie undersöker generell mental förmåga i barndomen och dess påverkan på arbetstrivseln som vuxen. Studien utgår ifrån ett longitudinellt urval på nästan 1000 kvinnor och män som följts från 10 års ålder till 48 års ålder. Skillnader i generell mental förmåga och arbetstrivsel med hänsyn till olika yrkesnivåer och yrkesområden undersöktes. Resultaten visade att generell mental förmåga respektive arbetstrivsel skilde sig åt mellan olika yrkesnivåer och yrkesområden. Det fanns interaktionseffekter mellan yrkesnivåer och kön. Resultaten indikerade på en självselektion in i arbetslivet vilket i sig har betydelse för den långsiktiga anpassningen.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2023-04-11