I smittspridningens spår

Arbetsintensifiering inom vården

Författare

DOI:

https://doi.org/10.58236/aa.24003

Nyckelord:

arbetsvillkor, arbetsintensifiering, hälso- och sjukvård, covid-19, tematisk analys

Abstract

Baserat på trettiotre djupintervjuer med undersköterskor, sjuksköterskor och läkare analyseras betydelsen av smittspridningen av sars-coronavirus-2 för arbete inom vård- och omsorgssektorn i Sverige. Resultaten visar att arbetssituationen upplevs som i grunden förändrad vilket inkluderar relationer till patienter (hygien, vårdplanering), anhöriga (kontakt) och kollegor emellan (personalplanering, kommunikation). Samtidigt beskrivs arbetet fortgå som vanligt i relation till patienter (hygien, nära vård, medicinering). Utifrån en diskussion kring betydelsen arbetsintensifiering och flexibilitet bidrar analysen till en förståelse för dynamiken mellan kontinuitet och förändring på mikronivå, i det vardagliga, praktiska arbetet för personal inom vård och omsorgssektorn i Sverige.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2023-03-15