Urholkade sociala relationer i distansarbete under coronapandemin

Författare

DOI:

https://doi.org/10.58236/aa.23949

Nyckelord:

coronapandemin, distansarbete, sociala relationer, kunskapsintensiva yrken, individualisering

Abstract

Denna artikel har som syfte att förstå hur anställda upplever att relationerna till kollegorna förändrades när de blev förhindrade att mötas fysiskt i det påtvingade distansarbetet under coronapandemin. Studien baseras på djupintervjuer med anställda inom kunskapsintensiva yrken. Resultatet visar på (i) färre kontakter, (ii) minskad tillgänglighet och (iii) försvagad dynamik mellan kollegor. Slutsatsen som dras är att de som arbetade på distans under coronapandemin, inte inkluderade ansvar för de sociala relationerna i sina arbetsuppgifter och att de därför inte särskilt engagerade sig för att upprätthålla dem.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2023-03-13