Hotet mot det sociala självet till följd av covid-19 pandemin

– En sonderande analys

Författare

  • Aida Alvinius Institutionen för Ledarskap och Ledning, Försvarshögskolan, Karlstad , Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet https://orcid.org/0000-0001-5070-4979
  • Bengt Starrin Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet

Nyckelord:

arbetsmiljö, covid-19; emotionssociologi, skam och stigma, hot mot det sociala självet

Abstract

I samband med covid-19 pandemins utbredning tvingades arbetsgivare ställa om sina verksamheter. Pandemin blev en sjukvårdskatastrof men också en kris med sociala och emotionella konsekvenser för arbetstagare. Syftet med denna artikel, som har ett emotionssociologiskt perspektiv, är att sondera förekomsten av hot mot det sociala självet inom arbetslivet som tar sig uttryck i termer som signalerar skam eller skamrelaterade känslor och beteenden, som kan kopplas till pandemin. Hotet mot det sociala självet kan vara avsiktligt eller oavsiktligt och bestå av beteenden och gester som upplevs som nedsättande och i termer av mobbning, kränkningar, förödmjukelser, trakasserier eller organisatoriska ingrepp och förändringar.

 

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-12-21