Reformeringen av Arbetsförmedlingen. Det nya arbetsmarknadspolitiska experimentet i marknadstänkandets tidevarv

Författare

Nyckelord:

Aktiv arbetsmarknadspolitik, Arbetsförmedlingen, marknadisering, kvasimarknad, tvärsektoriell samverkan

Abstract

I denna essä om den pågående marknadiseringen av arbetsförmedlingens tjänster tas avstamp i den stora omvandling då den aktiva arbetsmarknadspolitiken rört sig från politikens centrum till dess periferi. Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt landskap tornar upp sig när Arbetsförmedlingen ska ”reformeras i grunden” och så kallade fristående aktörer ska ansvara för matchning och rustning av arbetssökande. Denna pågående förändringsprocess skärskådas i relation till såväl historiska skeenden som internationella utblickar om marknadiseringen av arbetsförmedlande insatser. Essän avslutas med en diskussion om centrala utmaningar med det nya arbetsförmedlingslandskapet.

 

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-04-12