Kinas betydelse för Sveriges och västvärldens produktivitet

Författare

Nyckelord:

Globala värdekedjor, industrin, internationell handel, Kina, produktivitet

Abstract

Internationellt ledande ekonomer intresserar sig för hur handeln med Kina påverkar västvärlden. I linje med detta presenteras i den här artikeln för första gången en analys av hur användningen av kinesiska insatser påverkar produktiviteten längs svensk industris produktionskedjor. Resultatet är tydligt: i likhet med västvärlden är sambandet positivt, statistiskt signifikant och ekonomiskt relevant. Det gäller före och efter finanskrisen och är robust för alternativa modellspecifikationer. Två mekanismer som förklarar detta resultat är minskad sysselsättning och lägre producentpriser. En ökad användning av kinesiska insatser tycks i västvärlden även leda till produktionsprocesser som blir mer specialiserade på kunskapsintensiv tjänsteproduktion.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-09-23