ÖNHs hantering av tjänstetillsättningsärenden

Författare

Nyckelord:

Överklagandenämnden för högskolan, tjänstetillsättningar, universitet, juridifiering, avakademisering

Abstract

Även om förtjänst och skicklighet är den självklara urvalsprincipen vid rekryteringen av högskolelärare är det inte säkert att den mest välmeriterade kandidaten får jobbet när professorer och lektorer anställs. Sökande som upplever sig blivit förbigångna till förmån för en svagare kandidat kan överklaga tjänstetillsättningen till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). I Sverige är det denna juridiska instans och inte lärosätena själva som har det sista ordet vid tillsättningen av vetenskaplig personal. Tidigare forskning problematiserar konstruktioner som denna som ”juridifiering”. Frågan för föreliggande studie är huruvida ÖNHs juridiska process kan säkerställa de meritokratiska principer som efterfrågas av såväl lagstiftaren som de överklagande.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-03-04