Kollektiva uppror som medlemsaktivism och facklig förnyelse?

Författare

  • Anna Ryan Bengtsson Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Nyckelord:

medlemsaktivism, kollektiv mobilisering, välfärdsarbetare

Abstract

I artikeln studeras två kollektiva uppror bland barnmorskor och socionomer. Utgångspunkterna tas i tidigare forskning om nya former för mobilisering bland välfärdsprofessionella yrkesgrupper och forskning om medlemsaktivism som strategi för facklig förnyelse. Genom en jämförande intervjustudie med nyckelinformanter i upproren analyseras både skälen till mobilisering och relationerna till respektive fackförbund. Slutsatserna är att upproren kan ses som en form av medlemsaktivism med syfte att förändra både fackens arbetssätt och politiska prioriteringar. Fackförbunden stödjer upproren på likartade sätt men relationerna bär på en rad spänningar som belyser de komplexa förutsättningarna för facklig förnyelse i offentlig sektor.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2021-07-05 — Uppdaterad 2021-07-05