Lokala aktörers arbete för integration i rurala områden

Författare

  • Malin Benerdal Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet https://orcid.org/0000-0002-2848-3548
  • Sara Carlbaum Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet
  • Per-Åke Rosvall Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

Nyckelord:

arbetsmarknad, integrationsstudier, lokala aktörer, rurala områden

Abstract

Integration och särskilt etablering på arbetsmarknaden för migranter står högt på dagordningen i den politiska debatten. I artikeln fokuseras centrala aktörers integrationsarbete i förhållande till nationella riktlinjer och lokala förutsättningar i tre rurala kommuner. Analysen visar att det huvudsakligen är det rurala i förhållande till det urbana som tycks avgörande för de tre kommunerna, samt att lokala innovativa lösningar nyttjas för att främja etablering och möjliggöra för migranter att stanna och verka på orten. Nationella riktlinjer tycks både verka som stimulerande drivkrafter och förhindrande, begränsande strukturer som är opålitliga och kortsiktiga i ett sammanhang där tidsperspektivet är centralt.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2021-06-30