Psykisk påfrestning och samvetsstress i lärares arbetsliv

Författare

  • Pontus Bäckström Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

Nyckelord:

elevsammansättning, lärares arbetsmiljö, samvetsstress, studiero

Abstract

Lärare är en yrkesgrupp som vittnar om hög arbetsbelastning och att arbetet är psykiskt påfrestande. Internationell forskning har visat att faktorer som påverkar lärares arbetsmiljö är tidspress, höga krav, omfattande administration, känslomässig utmattning och bristande studiero i undervisningen. Detta har delvis bekräftats i svensk forskning och vissa skillnader har förklarats av om lärarna arbetar på en kommunal eller fristående skola. Denna artikel visar att lärares arbetsmiljö, och skillnader mellan huvudmän, delvis kan förklaras av studiero i undervisningen och förekomsten av så kallad samvetsstress bland lärare. Dessa faktorer är i sin tur relaterade till skolors elevsammansättning.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2021-05-07