Försörjningsformens betydelse vid arbetsmarknadspolitiska bedömningar: Ett faktoriellt vinjettexperiment

Författare

  • Marie Thegerström Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
  • Rickard Ulmestig Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Abstract

Vilka arbetssökande på Arbetsförmedlingen som får vilken service beslutas till stor del av tjänstepersoner och vi vill undersöka hur dessa beslut påverkas av de arbetssökandes försörjning. Vi vill också undersöka om etnicitet, tidigare missbruk eller funktionsnedsättning påverkar besluten. Vårt vinjettexperiment visar, inom studiens begränsningar, att försörjningsformen har betydelse. Arbetsförmedlingens resurser tycks därmed inte vara till för alla, eftersom arbetssökande med försörjningsstöd i högre grad bedöms behöva kommunala arbetsmarknadsinsatser jämfört med dem som har a-kassa. Samtidigt visar studiens resultat att det finns modererande faktorer som missbruk och funktionsnedsättningar som bidrar till mer likartade bedömningar av arbetssökande.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2021-10-15