Etiska dilemman får chefer inom socialtjänsten att sluta sin anställning

Författare

  • Gunnar Aronsson Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
  • Wanja Astvik Avdelningen för psykologi, Mälardalens högskola

Abstract

I denna enkätstudie undersöktes krav – kontroll och stödfaktorers betydelse för att chefer inom socialtjänsten lämnar sin anställning. Person – rollkonflikt som etisk konflikt mellan egna värderingar och krav i arbetsrollen, emotionell utmattning samt ålder framkom som signifikanta prediktorer för att ha slutat vid uppföljning efter ett år. Samma prediktorer framkom för intention att sluta plus chefsstöd medan ålder bortföll. En slutsats är att identifiering av etiska dilemman och bättre stöd i svåra beslutssitutioner kan minska andelen som överväger lämna sin chefsbefattning. Att kunna hantera dilemman har betydelse för hela verksamheten och potentiellt även för medborgarnas tillit till socialtjänsten.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2021-10-15