Två kontrasterande nytänkare

  • Gunnela Westlander Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
Nyckelord: Follett M P, grupporganisation, ledarskap, scientific management, Taylor F W.

Abstract

Denna essä behandlar två betydande personer för den efterföljande arbetslivsforskningen, Frederick W Taylor och Mary Parker Follett, aktiva kring förra sekelskiftet. Framställningen grundar sig på författarens studier av deras egna originaltexter och en rad biografiska verk. Jämförelser görs med avseende på deras visioner och uppfattningar om arbetets organisering, ledarskap och gruppdynamik. Likheter och skillnader lyfts fram. Slutligen beskrivs hur de avslutade sina egna karriärer och hur de är ihågkomna av efterföljande generationer.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2020-12-09