Självkörande bussar: om arbete, teknologi och en oviss framtid

Författare

Nyckelord:

Automatisering, bussförare, kollektivtrafik, självkörande bussar, teknologisk förändring

Abstract

Det finns stora förhoppningar på den fjärde industriella revolutionen, vars huvudsakliga drivkrafter vanligtvis kokas ner till en kombination av digitalisering, automatisering och artificiell intelligens. Men hur bemöts och hanteras denna förväntade teknologiska förändring av arbetstagarna? Denna fråga undersöks i denna essä. Genom att rikta uppmärksamhet mot självkörande bussar undersöker denna essä hur bussförare och fackliga
företrädare resonerar kring de förväntade följderna av automatisering. Essän redogör för deras förväntningar och diskuterar möjliga konsekvenser, såväl positiva som negativa, av denna högst ovissa framtid.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2021-03-24