Prekariserande arbetsförhållanden?

En kvalitativ studie om upplevda negativa organisatoriska arbetsvillkor inom barnomsorgen

Författare

  • Aida Alvinius Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL), Försvarshögskolan, Karlstad (SEDU) https://orcid.org/0000-0001-5070-4979
  • Sofia Svensén Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL)

Nyckelord:

förskollärare, prekariserande arbetsförhållanden, arbetsvillkor, kvalitativ studie

Abstract

Syftet med denna kvalitativa studie var att få djupare förståelse för förskollärarnas och barnskötarnas upplevda organisatoriska arbetsvillkor så som de beskrevs i vittnesmålen i den 689-sidor långa förskoleuppropet #pressatläge. Studien baserades på anonymiserade vittnesmål från personal i barnomsorgen från hela Sverige. Analysen av datamaterialet resulterade i tre huvudsakliga teman: a) prekariserande arbetsförhållanden, b) förskolemiljön som en krisplats och c) barns utsatthet nu och i framtiden. Slutsatsen av studien visar att konsekvenser av dåliga arbetsvillkor i en kvinnodominerad yrkesgrupp är kortsiktiga i form av psykisk ohälsa men också långsiktiga vad gäller barnens bästa och verksamhetens framtida utveckling.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2020-12-09