Vad orden gör. Kommunikation av arbetsskador i Försäkringskassans akter

Författare

Nyckelord:

Försäkringskassan, livränta, arbetsskada, kommunikation, kapital

Abstract

Tidigare forskning har visat att Försäkringskassans beslut om ersättning påverkas av den enskildes resurser, ojämlikheter som delvis kan kopplas till brister i kommunikationen. I denna artikel undersöks Försäkringskassans handläggning av arbetsskadeförsäkringen med fokus på kommunikationen och vad den gör. Genom kvalitativ textanalys undersöks ett slumpmässigt urval av 139 av Försäkringskassans akter år 2017–2018. I kommunikationen riskerar ojämlika maktrelationer att återskapas och förstärkas, då olika texttyper och tilltal sätts i relation till varandra. Brister i kommunikationen mellan Försäkringskassan, behandlande läkare och de försäkrade bidrar till att processen blir mer beroende av den försäkrades tillgång till olika former av kapital.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2020-09-04