«På lik linje med oss andre» - hvilke vurderinger arbeidsgivere gjør i arbeidet med å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i ordinært arbeid

Författare

Nyckelord:

Ordinært arbeid, inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidsgiverperspektiv, styringspraksiser, diskurser, normalisering, individualisering

Abstract

Endringer i arbeidslivet og økte krav fra myndighetene stiller stadig større krav til arbeidsgiverne og deres rolle i å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. I denne artikkelen undersøker vi hvordan det inkluderingsarbeidet som gjøres erfares og forstås av arbeidsgiverne, og hva som påvirker det arbeidet de gjør. Vi viser at deres erfaringer er koplet sammen på tvers av tid og rom, ved at de aktiverer og reproduserer bestemte styringspraksiser; som vi i denne artikkelen hevder finner gjenklang i en diskurs om normalisering. Artikkelen bygger på intervjudata fra tolv arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter i Norge.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Janne Paulsen Breimo, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet, Norge

Nord Universitet, Bodø

Professor, Fakultet for samfunnsvitenskap

Publicerad

2021-03-24