En fråga om ekonomi och/eller attityder?

Gifta mödrars vara eller inte vara på arbetsmarknaden i det sena 1960-talets Sverige

Författare

Nyckelord:

Attityder till arbete, jämställdhet, utbildningsnivå, hemmafruepok, tvåförsörjarmodell

Abstract

Med hjälp av tidigare outnyttjade data från 1960-talets slut undersöks
kvinnors, men också deras makars, inställning till gifta mödrars
förvärvsarbete vid tiden för hemmafruepokens övergång i tvåförsörjarfamilj. Sambandet mellan attityder och förvärvsarbete analyseras också. Strukturerade intervjudata från Metropolitundersökningen (n=3184) används. Resultaten visar att kvinnor med högre utbildningsnivå var mer positiva till gifta mödrars förvärvsarbete än kvinnor med lägre utbildningsnivå. Kvinnor med högre utbildningsnivå hade också större möjlighet att låta attityderna styra de egna valen, medan valen för kvinnor med lägre utbildningsnivå i större utsträckning tycktes styras av demografiska och socio-ekonomiska faktorer, såsom ålder, antalet hemmavarande barn och makens yrke.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2020-12-09