Försäkringskassans bevisprövning i arbetsskadeärenden

Del II av II

Författare

  • Sebastian Wejedal Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet https://orcid.org/0000-0003-2617-9048
  • Charlotta Alsterstad Lindfors Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Nyckelord:

Arbetsskada, bevisprövning, könsdiskriminering, rättsdogmatisk granskning, aktgranskning

Abstract

Detta är den andra delen av två i en sammanhängande rättsvetenskaplig  granskning av Försäkringskassans handläggning och beslutsfattande i  arbetsskadeärenden. I denna del fokuseras på myndighetens bevisprövning i  ärenden om arbetsskada. Det övergripande syftet med granskningen har varit  att undersöka om det förekommer könsdiskriminering vid hanteringen av  arbetsskadeärenden. Resultatet visar att Försäkringskassan inte alltid hanterar  bevisprövningen på ett korrekt sätt inom ramen för sitt beslutsfattande, men  att det däremot inte går att påvisa några könsskillnader i hur bevisningen  prövas. De fel och brister som kan konstateras är besvärande, men tycks alltså  inte verka diskriminerande.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2020-09-04