Barnehagestyreres opplevelse av stress i det komplekse lederarbeidet

Författare

  • Marit Bøe Institutt for pedagogikk, campus Notodden. Universitetet i Sørøst-Norge
  • Kristin Rydjord Tholin Institutt for pedagogikk, campus Vestfold. Universitetet i Sørøst-Norge
  • Elsa Kristiansen USN Handelshøyskolen, Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap. Universitetet i Sørøst- Norge

Nyckelord:

Barnehagestyrere, ledelse, stress, stressmestring

Abstract

Hensikten med denne kvalitative studien var å få innsikt i og kunnskap om norske barnehagestyreres oppgaver og arbeidssituasjon. Artikkelen har undersøkt hva som utløser stress i det daglige arbeidet og hvilke mestringsstrategier styrere bruker for å redusere dette. Analysen viser at barnehagestyrere opplever stressorer knyttet både til organisering og arbeidsoppgaver, roller og forventninger. Barnehagestyrerne bruker en kombinasjon av mestringsstrategier for å redusere det daglige stresset, men den totale mengden arbeidsoppgaver som er identifisert i studien viser at det er behov for å utvikle tiltak som kan støtte styrere i å mestre arbeidsrelatert stress.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2020-11-26