Lokal styrning av jämställdhetsintegrering inom akademin

Författare

Nyckelord:

governmentality, högskolor och universitet, jämställdhetsintegrering, styrning, styrtekniker

Abstract

Föreliggande artikel belyser olika aspekter av lokal styrning inom offentliga verksamheter där övergripande mål definieras genom politisk resultat- och målstyrning. Mer specifikt handlar det om hur Sveriges lärosäten styrs för att uppfylla det mål som gavs till dem i regeringens regleringsbrev 2016; att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Artikeln analyserar och diskuterar de styrtekniker som lärosätena använt sig av för att uppfylla målet. Analysen är sålunda en fallstudie av jämställdhetsarbete inom akademin. Resultaten kan dock bidra med kunskaper av en mer generell karaktär gällande styrning i offentlig verksamhet. De är dessutom av direkt relevans för totalt över 90 offentliga verksamheter som ska förverkliga det politiska uppdraget om jämställdhetsintegrering.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2021-03-24