Institutionella logiker och målkonflikter vid införande av nya riktlinjer för personalutveckling

Författare

  • Gunnar Gillberg Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet https://orcid.org/0000-0001-5997-0472
  • Jan Holmer Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
  • Roland Kadefors Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet https://orcid.org/0000-0002-5003-0967
  • Anders Östebo Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Nyckelord:

försvarsmakten, HR-transformation, institutionella logiker, karriärutveckling, målkonflikter

Abstract

Personalförsörjning och karriärutveckling är centrala frågor för alla organisationer. I denna artikel analyseras implementeringen av ett individinriktat karriärutvecklingskoncept inom Försvarsmakten efter det att en HR-transformation nyligen genomförts. I artikeln analyseras de faktorer som påverkat implementeringsarbetet samt de målkonflikter som uppstått när utvecklingskonceptet konfronterats med den ordinarie verksamheten på operativ nivå. De intervjuer som genomförts och analyserats synliggör hur målkonflikter uppstår när ett uppifrån kommande utvecklingskoncept implementeras i en organisation med begränsade förutsättningar och incitament att operationalisera idén. I artikeln diskuteras detta bland annat i termer av kolliderande institutionella och professionella logiker.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2019-12-16