Den första strejken och dess följdverkningar

Taylor får stå till svars inför landets folkvalda

Författare

  • Gunnela Westlander Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Nyckelord:

Taylor, försvarsindustri, kongressförhör, scientific management, strejk

Abstract

Essän bygger på en av Frederick Taylor författad uppsats, ”Government Efficiency” som han spred separat samma år som hans två mest kända skrifter publicerades, Shop Management och The Principles of Scientific Management. I ”Government Efficiency”, framför Taylor kritik mot det amerikanska försvarets gammaldags produktion av krigsmateriel och uppmanar till modernisering med hans system, scientific management. Ett försök med tidsstudier i ett gjuteri utlöste en strejk som fick massmedial uppmärksamhet med följdverkningar. Taylor fick vid flera tillfällen stå till svars inför den amerikanska kongressen. Då Taylor i sina två skrifter hävdat att en strejk aldrig inträffat på de arbetsplatser där han utvecklat scientific management, blev denna strejk särskilt uppseendeväckande.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2020-04-24