Arbetets estetik

Författare

Nyckelord:

arbete, konst, musik, politik

Abstract

Denna essä undersöker hur arbete har visualiserats och presenterats i bildkonst, musik och litteratur. I texten ges exempel från historien, samtiden och framtiden. Från exemplen kan två teman identifieras. Det första berör hur estetiska uttryck förmedlar bakomliggande kulturella, politiska eller ideologiska idéer om arbete, exempelvis genom propagandakonst eller skildringar av prekära arbetsförhållanden. Det andra berör relationen mellan arbete och resten av livet – här ser vi en sammansmältning av arbete och identitet, illustrerat av influerare och livsstilsbutiker, där arbete endast särskiljs från andra aktiviteter genom dess kommersialisering – och hur detta i sin tur ändrar aktivitetens karaktär.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2019-09-24