Organisationskultur och ledarstrategier i ljuset av #metoo

Författare

  • Malin Fredriksson Institutionen för sociala och psykologiska studier
  • Aida Alvinius Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL), Försvarshögskolan, Karlstad (SEDU) https://orcid.org/0000-0001-5070-4979

Nyckelord:

ledarstrategier; #metoo; organisationskultur; sexuella trakasserier

Abstract

Syftet med denna kvalitativa studie var att studera hanteringen av sexuella trakasserier ur ett ledarskaps- och ett organisationsperspektiv såsom det framställs i vittnesmål genom #metoo. Till grund för analysen ligger upprop från tre mansdominerade organisationer: Försvarsmakten (#givaktochbitihop), polisen (#nödvärn) och räddningstjänsten (#larmetgår). Analysen av datamaterialet visar förekomst av fyra olika organisationskulturer: macho-, tystnads-, bestraffnings- och motståndskultur som i sin tur påverkar de ledarstrategier som används i hanteringen av sexuella trakasserier. De identifierade ledarstrategierna beskrivs som antingen positiva eller negativa ur ett individ- och ett organisationsperspektiv. Resultatet diskuteras teoretiskt och praktiskt med förslag på framtida forskning.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2019-09-24