Lämna yrket eller stanna kvar? En studie om nya poliser

Författare

Nyckelord:

arbetstillfredsställelse, frivilliga uppsägningar, organisationssamhörighet, poliser, vilja att sluta

Abstract

Denna studie undersöker vilka faktorer som bidrar till att yngre poliser i Sverige väljer att lämna yrket. Studien följer en kohort (N=717) av yngre poliser. Data från antagningen till polisutbildningen (T1-2008), efter ett års arbete (T2-2011) och efter sju års arbete (T3-2017) används för statistiska analyser baserade på en bred uppsättning variabler. Resultaten visar att förhållandevis få poliser lämnat yrket (7,4%) och att det finns få skillnader mellan de som stannat respektive lämnat yrket. Låg organisationssamhörighet efter ett års arbete var den enskilt starkaste prediktorn av frivillig uppsägning. Åtgärder som stärker organisationssamhörigheten tidigt i karriären bör därför prioriteras.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2019-09-24