Anställningsbidrag: integration eller etnisk segmentering?

Författare

Nyckelord:

Anställningsbidrag, subventionerade jobb, etnisk segmentering, kollektivavtal

Abstract

Antalet subventionerade jobb har växt samtidigt som andelen utrikes födda bidragsanställda ökat och andelen funktionsnedsatta minskat. Anställningsbidragen är särskilt frekventa i handels-, restaurang-, städ- och bemanningsbranscherna. I föreliggande studie har samtliga nya anställningsbidrag 2016 i de fyra branscherna i Helsingborg undersökts. En tydlig etnisk segmentering påvisas genom att en betydande del av utrikes födda med subventionerade jobb finns hos arbetsgivare med utrikes bakgrund, medan inrikes födda (inklusive nästan alla funktionsnedsatta) vanligen finns hos arbetsgivare med inrikes bakgrund. De flesta bidragsanställda hos arbetsgivarna med utrikes bakgrund finns i mindre företag utan kollektivavtal. En slutsats är att anställningsbidragen riskerar förstärka den etniska segmenteringen på arbetsmarknaden.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2020-04-24