Seksuell trakassering – et stille arbeidsmiljøproblem?

Författare

Nyckelord:

arbeidsmiljøproblem, helse- miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), helseog omsorgsbransje, hotell- og restaurantbransje, seksuell trakassering

Abstract

I Norge var #metoo-kampanjen preget av egne opprop fra middelklassen og høystatusyrker, mens arbeiderklassen og lavstautsyrker ikke hadde sine egne opprop. I denne artikkelen diskuteres spørsmål knyttet til hvilke erfaringer ansatte i deler av helse/omsorg- og servicebransjen har med seksuell trakassering, og hvordan dette blir fulgt opp på arbeidsplassene. En hovedkonklusjon er at seksuell trakassering på mange måter er et stille arbeidsmiljøproblem som gis liten oppmerksomhet i disse bransjene, selv om omfanget er stort. Artikkelen bygger på en spørreundersøkelse blant ansatte i hotell og restaurant og i helse og omsorg høsten 2016, altså før #meetookampanjen startet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2019-06-25