Från omplacering av kvinnan till avsked av mannen? –om sexuella trakasserier i arbetslivet

Nyckelord: jämställdhet, kränkning, könsdiskriminering, sexuella trakasserier

Abstract

Under de knappt fyrtio år som gått sedan jämställdhetslagen infördes, har sexuella trakasserier ”upptäckts” av lagstiftaren efter upprepade och intensiva påtryckningar från kvinnorörelsen och åtgärder har steg för steg vidtagits för att motverka trakasserier. I artikeln ges ett försök till helhetsbild av den mångfacetterade arbetsrättsliga behandlingen av sexuella trakasserier.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2019-06-25