Recension av doktorsavhandling Beyond Retrenchment: Multi-Pillarization of Unemployment Benefit Provision in Sweden av Jayeon Lindellee

Författare

Abstract

När de senaste decenniernas förändringar i svensk välfärdspolitik diskuteras så menar vissa att dessa inte är av en sådan dignitet att vi bör tala om ett skifte från den socialdemokratiska välfärdsstatsregim som den danske sociologen Gøsta Esping-Andersen (1990) beskrev i en klassisk välfärdsstudie. Andra har dragit en motsatt slutsats: den universella och generösa välfärdsstaten har dragit sig tillbaka, vilket kan liknas vid ett regimskifte. Särskilt betonas nedskärningar i socialförsäkringssystemen, inte minst i det allmänna arbetslöshetsersättningssystemet (eller Gentsystemet) som försvårat människors inkomstskydd vid arbetslöshet (se till exempel Bengtsson 2014; Bengtsson & Jacobsson 2018). Det senare är en viktig del av problemformuleringen i Jayeon Lindellees avhandling. Men i avhandlingen går hon bortom diskussionen om nedskärningar i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen genom att även belysa försäkringsarrangemang som inom forskningen till stor del fört en skuggtillvaro. Lindellee avser därmed bidra med en mer holistisk förståelse av människors totala försäkringsskydd vid arbetslöshet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2020-04-24