Arbetsdelningens återkomst i kommunala välfärdsorganisationer

  • Daniel Castillo Södertörns högskola
Nyckelord: Arbetsdelning, Arbetsmarknad, Organisation, Profession, Sociala relationer

Abstract

Begreppet arbetsdelning har de senaste decennierna kommit i skymundan i debatten om det moderna arbetslivet. Den här artikeln syftar till att förnya och utveckla denna diskussion genom att analysera och problematisera införandet av arbetsmarknadsmodeller som har som mål att öka arbetsdelningen inom offentliga organisationer. Artikeln baseras på studier av två kommuners försök att införa ökad arbetsdelning genom anställning av en ny tjänstekategori, serviceassistenter, inom skola, förskola och äldrevård. Studierna visar att det varit svårt att införa en ny arbetsdelning i kommunal verksamhet. Arbetsuppgifterna är ofta så integrerade och sammanvävda att de är svåra att separera och överföra till andra personalgrupper.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2019-12-16