Synergier av HRM-praktiker bidrar till produktiviteten

Författare

Nyckelord:

Arbetets organisering, delaktighet, HRM-system, lärande, produktivitet

Abstract

Artikeln handlar om HRM-praktikerna lärande i arbete och arbetets organisering samt deras påverkan på produktiviteten, utifrån ett tillväxtteoretiskt perspektiv. Teorier beskriver dessa praktiker som tillväxthöjande, däremot saknas data som styrker detta i produktivitetsmodeller. Riktlinjer för data har tagits fram (Meadow Consortium, 2010), men de ingår inte i det europeiska eller svenska statistiska systemet. Våra beräkningar och analyser baseras på data insamlade enligt riktlinjerna för studier av praktikernas betydelse för produktiviteten (ibid.). Resultaten visar att ett samlat HRM-index predicerar produktivitet med mycket hög signifikans. Ju fler praktiker desto högre produktivitet. Artikeln bidrar med HRM:s betydelse för produktiviteten och hur HRM kan mätas.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2020-11-26