Arbetsförmedlares erfarenheter av Arbetsförmedlingens utvärderingsverksamhet

Författare

  • Davor Zovko Mälardalens högskola, samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Nyckelord:

utvärderingsanvändning, professionella handläggare, arbetsförmedlare, människobehandlande organisationer, Arbetsförmedlingen

Abstract

Syftet med studien är att undersöka arbetsförmedlares erfarenheter av Arbetsförmedlingens utvärderingsverksamhet och dess påverkan på kärnverksamheten. Inom ramen för en stor omorganisation som kallas förnyelseresan genomförs utvärderingar på både central och lokal nivå. På lokal nivå utvärderas främst så kallade växthus- och pilotkontor. På högre nivåer i organisationen används utvärderingar i första hand som beslutsunderlag. Utvärderingsverksamheten har lett till införandet av ny informationsteknik, organisatoriska förändringar samt metodutbildningar för arbetsförmedlare. Om arbetsförmedlarna gavs större inflytande över utvärderingskriterierna skulle utvärderingsverksamheten ytterligare bidra till utveckling av kärnverksamheten och stödet till de arbetssökande.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2019-12-16