Interprofessionellt arbete och standardisering: spänningar i kvalitetssäkring av samhällsorientering för nyanlända

Författare

  • Linnéa Åberg Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet

Nyckelord:

Samhällsorientering, Etableringsinsatser, Kvalitetssäkring, Instruktionsarbete, Aktivitetsteori

Abstract

Integrationssatsningar riktade till nyanlända har kritiserats för att sakna likvärdighet och ha svag kunskapsbas. Krav har ställts på åtgärder för att höja kvaliteten på satsningarna. Den här artikeln handlar om det interprofessionella arbetet för att ta fram ett standardiserat, nationellt informationsmaterial för att förbättra samhällsorientering för nyanlända. I studien som genomförts följdes processen när olika yrkesgrupper tillsammans arbetade med att ta fram materialet om det svenska samhället. Analysen visar hur arbetet präglades av att de olika grupperna orienterade sig mot olika delmål: att skapa det vetenskapligt korrekt, det pedagogiskt förenklade, det politiskt neutrala eller det relevanta för de nyanlända.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2020-04-24