Profesjonalisering av førskolelæreryrket?

  • Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Abstract

Er førskolelærerutdanningen først og fremst en sertifisering som gir adgang til bestemte stillinger i barnehagen eller gir den også profesjonell kompetanse som har betydning for arbeidsdelingen mellom førskolelærere og assistenter og deres opplevelse av mestring av yrket?

Publicerad
2018-07-25