Profesjonalisering av førskolelæreryrket?

  • Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Abstract

Er førskolelærerutdanningen først og fremst en sertifisering som gir adgang til bestemte stillinger i barnehagen eller gir den også profesjonell kompetanse som har betydning for arbeidsdelingen mellom førskolelærere og assistenter og deres opplevelse av mestring av yrket?

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-25